Parker, Philip M

amerikansk professor och robot­­för­­fattare. – Philip M Parker står som författare till över 100 000 böcker som är samman­ställningar av information hämtad främst från Wiki­pedia. Parker har ut­vecklat och patenterat en metod att auto­matiskt enligt en mall samman­ställa facklitteratur av information som kopieras från inter­net, och det är med den metoden som han har framställt de flesta av böckerna. – Parker är professor i före­tags­ledning vid handelshög­skolan Insead i Fontainebleu i Frank­rike (insead.edu). Han är också engagerad i pro­jekt för att för­bättra jordbruket i fattiga länder. Parker uppger att in­komsterna från de robotböcker som han säljer till höga priser – unge­fär 4 000 kronor för en bok om marknaden för toalett­sitsar i trä i Kina och Japan – går till hans bistånds­projekt. – Det bör tilläggas att Parker också är för­fattare till flera böcker som han har skrivit från början till slut. – Philip M Parker har en webb­sida på Insead (länk).

[bokutgivning] [personer] [robotar] [ändrad 20 mars 2018]