robotförfattare

(robot author) – verklig eller fiktiv person som uppges vara författare till böcker som i själva verket är sammanställningar av text ur Wiki­pedia eller andra källor. – Ibland tillhör författarnamnet en riktig människa som sätter sitt namn på sådana böcker. I andra fall har ut­givaren hittat på författarnamnet, som inte kan knytas till någon bestämd människa. – Robotförfattare känne­tecknas ofta av en omänsklig produktivitet. Några av dem har gett ut hundra­tals böcker på några få år. Affärsidén brukar vara att sälja böckerna till företag och bibliotek till höga priser. Böckerna är ofta snävt specialiserad facklitteratur inom områden där det är så ont om aktuell facklitteratur att robot­böckerna blir köpta obe­sedda. – Verksamheten är oftast inte olaglig, efter­som text från Wikipedia får användas fritt. Det finns så kallade robotförlag som specialiserar sig på att ge ut böcker av robotförfattare, robotböcker. – Se också Heinz Duthel och Philip M Parker. – Läs också om SCIgen.

[bluff och båg] [bokutgivning] [fiktiva personer] [ändrad 28 juni 2018]

Dagens ord: 2015-02-18