digitalmoms

beteckning på momsen på tidningar och böcker som publiceras på internet. – Regeringen föreslog i februari 2019 att digitalmomsen ska sänkas från 25 procent till 6 procent. Om lagrådet och riksdagen godkänner det träder beslutet i kraft den 1 juli 2019. – Bakgrunden är att momsen på tryckta tidningar och böcker sedan länge är 6 procent. Det är ett undantag från den normala momsen, som är 25 procent. Att momsen på tidningar och böcker som publiceras på internet är högre än momsen på tidningar och böcker som säljs i tryckt form har motiverats med att de första räknas som tjänster, de andra som varor. Detta går tillbaka på EU:s bestämmelser om medlemsländernas moms. I slutet av 2018 ändrade EU bestämmelserna, och därför är det möjligt att ha samma moms på tidningar och böcker som publiceras på internet som på deras tryckta motsvarigheter. – Jämför med digitalskatt, som är något helt annat.

[it-politik] [publicering] [ändrad 8 april 2019]

print res

kort för print resolution, den upplösning som behövs på bilder som ska tryckas. Branschstandard är 300 bildpunkter per tum (ppi), minsta godtagbara upplösning för tryck anses vara 250 bildpunkter per tum (alltså tio per millimeter).

Projekt Allmogen

svensk sajt som publicerar böcker om det svenska folkets historia, seder och bruk. Inriktningen beskrivs som ”frihetlig”. Initiativtagare är Daniel Sjöberg, se sjbrg.se. Projektet hette tidigare Projekt Moberg efter för­fatt­a­ren och journalisten Vilhelm Moberg; namnet anspelade på Projekt Rune­berg och Projekt Gutenberg. – Se allmogen.org. – Läs också om Lit­te­ra­tur­banken och Wikisource.

[arkiv och bibliotek] [bokutgivning] [konst och litteratur] [ändrad 24 juni 2017]

rippa

  1. – allmänt: kopiera ljud, bild, video eller grafik från en informationsbärare till en annan, till exempel från en cd eller dvd till hårddisk, oftast med byte av filformat. Mer formellt: att extrahera innehållet. Det som är viktigt för användaren överförs – musik, bilder – men annan dold information i originalfilen kan tas bort;
  2. – i grafik: att göra om en sida från ett layoutprogram till rastrerad form, så att tryckeriet kan göra en tryckplåt av sidan. Mycket av informationen i layoutprogrammets filformat tas då bort, eftersom den bara finns där för att man ska kunna redigera sidan. När man rippar sidan ska den inte redigeras mer, och därför tar man bort allt som inte beskriver den färdiga sidan;
  3. – motsvarande för musik och film: man kan rippa från en cd eller dvd till hårddisken, normalt med formatkonvertering, och man kan också rippa från hårddisken till cd eller dvd;
  4. – allmänt: sno en fil genom att kopiera den.

– Ordet rippa kommer av engelska raster image processing, förkortat rip. Det kan också anspela på rip off – sno, stjäla, lura till sig, slita åt sig.

grafik

  1. – se datorgrafik;
  2. – traditionellt: text eller bild som är avsedd för tryckning, i konstnärliga sammanhang träsnitt, kopparsnitt, litografi och andra tekniker där konstnären själv gör hantverket. En grafiker är antingen en konstnär som gör grafik eller en anställd på ett tryckeri.

Grafik som i datorgrafik, i betydelsen ’illustrationer’ i allmänhet, är en direktförsvenskning av engelska graphics.