kryptovaluta

(cryptocurrency) – en typ av elektroniska pengar som ges ut med användning av krypte­ring. – Kryptovalutor finns inte som mynt eller sedlar, utan värdebärarna är siffer­serier som ägarna sparar i datorer. (Ägarna skulle kunna spara sifferserierna på papper, men betalningar kräver datorer.) Ett problem är att sifferserier är enkla att kopiera, så i princip skulle samma person kunna betala många gånger med samma siffer­serie (samma peng) – se dubbelspendering. Detta förhindras genom att alla transaktioner noteras i en gemensam databas som är spridd bland deltagarna, en distribuerad liggare, mer känd som blockkedja. Krypteringen gör att deltagarna ändå kan vara pseudonyma. – Krypto­valutor är en typ av digitala valutor. Den mest kända kryptovalutan är bitcoin. – Se också crypto coin, stablecoin, litecoin, peercoin och Ripple. – Jämför med virtuella pengar. – Om kursfallet för kryptovalutor våren 2022, se cryptocalypse.

[kryptovalutor] [ändrad 27 december 2022]

Dagens ord: 2013-01-11