kryptovaluta

(cryptocurrency) –– typ av elektroniska pengar som ges ut med använd­ning av krypte­ring. –– Krypto­valutor finns inte som mynt eller sedlar, utan värdebärarna är siffer­serier som ägarna sparar i datorer. (I princip kan ägarna spara sifferserierna på papper, men betalningar kräver datorer.) Problemet med det är att sifferserier är enkla att kopiera, så i princip skulle samma person kunna betala många gånger med samma siffer­serie (samma peng). Detta för­hindras genom att alla trans­aktioner noteras i en gemensam databas som är spridd bland deltagarna, en distribuerad liggare. Kryp­te­ringen gör att deltag­arna ändå kan vara anonyma. – Krypto­valutor är en typ av virtuella valutor. Den mest kända krypto­valutan är bitcoin. – –Se också litecoin, peercoin och Ripple. –– Jäm­för med virtuella pengar.

[kryptovalutor] [ändrad 9 september 2017]

Dagens ord: 2013-01-11