Cyber valley

en samarbetsorganisation för it-relaterade företag och forskningsinstitut i området runt Stuttgart och Tübingen i Tyskland. Organisationen grundades 2016. – Se cyber-valley.de.

[organisationer] [platser] [8 november 2019]