Contiki

världens troligen mest kompakta operativsystem. – Hela operativsystemet med grafiskt användargränssnitt rymdes ursprungligen på mindre än 30 kilo­byte. En nyare version behöver 100 kilobyte. – Con­tiki utvecklades med öppen käll­kod 2002 av Adam Dunkels (länk), och avsett för inbyggda system och sakernas internet. – Namnet anspelar på Thor Heyerdahls flotte Kon-Tiki (se Wiki­pedia). – Se github.com/contiki-ng…. – Jäm­för med TinyOS.

[operativsystem] [sakernas internet] [ändrad 1 augusti 2022]