sherlock

to be sherlocked – det att ett program från en tredjepartsutvecklare blir omöjligt att sälja därför att dess funktion läggs in i ett operativsystem eller ett gratisprogram. – Uttrycket sherlocked syftar på hur Apple tog död på ett program som hette Watson genom att förse Apples eget sökverktyg Sherlock med Watsons funktioner. – Sherlock ingick i gamla Mac OS† och följde med i Mac OS X (numera macOS), där det numera heter Spotlight. Sherlock sökte från början bara efter filer och kontakter på datorns hårddisk. Men en utvecklare vid namn Dan Wood utvecklade 2001 för Mac ett program som dessutom kunde söka på internet. Programmet hette Watson (ej att förväxla med IBM:s Watson) och såldes för 30 dollar. Men 2002 släppte Apple version 3 av Spotlight (i Jaguar), och den gjorde det mesta som Watson kunde göra. Därmed blev Watson ointressant för de flesta Mac‑användare. 2004 släppte Wood den sista versionen av Watson som gratisprogram. (Apple har hävdat att de Watson‑liknande funktionerna i Sherlock hade varit under utveckling redan innan Watson lanserades.) – Även andra företag än Apple ägnar sig åt sherlockande (se embrace, extend and extinguish), men uttrycket syftar på denna händelse. (Namnen Sherlock [Holmes] och [doktor] Watson syftar, som de flesta säkert vet, på huvudpersonerna i Arthur Conan Doyles detektivromaner.)

[företag och ekonomi] [mjukvara] [7 juni 2022]

McKinnon, Gary

(1966) – en skotsk hackare och systemadministratör som 2002 beskylldes för allvarliga sabotage mot USA:s krigsmakt. Själv påstod han att han avslöjade krigsmaktens dåliga it‑säkerhet. Han sade sig också ha letat efter hemlighållen information om UFO:n, utomjordingar och så kallad fri energi. Enligt USA hade McKinnon bland annat gjort flera tusen av krigsmaktens datorer oanvändbara och förhindrat leveranser av ammunition. Han häktades i sin frånvaro i USA hösten 2002, men fick vara på fri fot i Storbritannien. Polisen i Storbritannien beslagtog dock hans dator. Efter omfattande juridiska förhandlingar om utlämning till USA stoppade Storbritanniens dåvarande inrikesminister Theresa May (senare premiärminister) utlämningen med hänvisning till McKinnons hälsa och självmordsrisk. Han uppgavs ha Aspergers syndrom och vara svårt deprimerad. – Se intervju i The Guardian. – McKinnon startade 2014 företaget Small SEO (smallseo.co.uk) som hjälper småföretag med sökmotoroptimering.

[hackare] [personer] [rättsfall] [3 augusti 2018]

Serial ATA

förkortat: SATA – en snabbare version av ATA, lanserad 2002. Avsedd för direkt sammankoppling av pc och hårddisk och andra datalagringsenheter (men inte för anslutning till fristående lagringssystem). SATA har andra fysiska kontaktdon än ATA, men drivrutinerna är kompatibla. Delvis är Serial ATA tänkt som ett billigare alternativ till Fibre channel. – Läs mer på Serial ATA Working Groups webbsidor. För externa enheter finns external SATA, eSATA. – Läs också om Serial attached SCSI.

[kablage] [lagringsmedier] [sammankoppling] [ändrad 23 juli 2018]

FISMA

Federal information security management act – ett amerikanskt regelverk för it‑system i statsförvaltningen (på federal nivå). – FISMA omfattar regler för godkännande av alla program som ska användas i statsförvaltningen. Dessa regler har fastställts av standardiseringsorganet NIST. FISMA regleras av en lag från 2002. – Läs mer på Department of homeland securitys webbsidor.

[förkortningar på F] [it-system] [ändrad 10 juni 2019]

eMac

en version av Macintosh för skolor, såld 2002–2006. Den liknade de första ”bulliga” versionerna av iMac, men hade LCD‑skärm. Från 2006 erbjöd Apple i stället en variant av iMac till nedsatt pris för skolbruk. – Se Wikipedia.

[skoldatorer] [utbildning] [ändrad 13 februari 2020]

Arch Linux

ett Linux-baserat operativsystem, utformat för att vara enkelt och minimalistiskt. – Arch Linux är en självständigt utvecklad distribution av Linux, lanserad 2002, men det är påverkat av operativsystemet Crux. – Under 2019 har Microsoft gjort det möjligt att köra Arch Linux i Windows 10. – Se archlinux.org.

[linux] [ändrad 27 april 2022]

Contiki

världens troligen mest kompakta operativsystem. – Hela operativsystemet med grafiskt användargränssnitt rymdes ursprungligen på mindre än 30 kilo­byte. En nyare version behöver 100 kilobyte. – Con­tiki utvecklades med öppen käll­kod 2002 av Adam Dunkels (länk), och avsett för inbyggda system och sakernas internet. – Namnet anspelar på Thor Heyerdahls flotte Kon-Tiki (se Wiki­pedia). – Se github.com/contiki-ng…. – Jäm­för med TinyOS.

[operativsystem] [sakernas internet] [ändrad 1 augusti 2022]

Next-generation secure computing base

(NGSCB) – ett avvecklat Microsoft-projekt för säkrare it‑system. – NGSCB presen­terades först 2002 under namnet Palladium, men sedan 2004 har Microsofts säker­hets­satsning styrts in på andra banor. Det var meningen att NGSCB skulle ingå i Windows Vista†, men så blev inte fallet. Microsoft upptäckte nämligen att NGSCB krävde att alla program för Windows måste skrivas om, vilket kunderna ogillade. – Se Wiki­pedia. – Se också Trusted computing group.

[it-säkerhet] [nerlagt] [ändrad 7 november 2017]