öppen källkod

(open source [code]) – programs källkod som lämnas ut tillsammans med det körbara programmet; principen att program alltid ska åt­följas av källkod. – Syftet är att användaren ska kunna rätta fel och lägga till funktioner. Det är därför under­­för­stått att det är tillåtet att ändra källkoden, kompilera den och att sedan köra den ändrade versionen. Oftast har användaren fler rättigheter (kanske också skyldigheter), vilket framgår av programlicensen. Man förväntas dela med sig av förbättringar och rättelser av fel. Paradexemplet på öppen källkod är operativsystemet Linux (GNU/Linux). – När den engelska termen open source först användes är omstritt. Christine Peterson (länk) gör an­­språk på att ha före­­slagit termen 1998, men termen användes tidigare än så. Själva företeelsen är mycket äldre än så. I äldre ­­it‑system, innan piratkopiering av pro­gram sågs som ett problem, var det självklart att kunden fick källkoden. – En strikt form av öppen källkod är fri mjukvara. När man talar om fri mjukvara till skillnad från öppen käll­kod vill man betona användarnas frihet att an­vända programmet hur de vill, och att denna frihet aldrig får inskränkas. – Det finns också arrangemang där kunden får tillgång till källkoden, men inte får ändra i den, så kallad delad käll­kod (shared source). – Läs också om fri och öppen källkod.

[öppen källkod] [ändrad 8 juli 2020]

Dagens ord: 2019-05-29