öppen källkod

(open source) –– programs källkod som lämnas ut till­­sammans med pro­grammet; principen att pro­gram alltid ska åt­följas av käll­kod. –– Syftet är att an­vändaren ska kunna rätta fel och lägga till funktioner. Det är därför under­­för­stått att det är tillåtet att ändra käll­koden, kompilera den och att köra den ändrade versionen. Oftast har an­vändaren fler rättig­­heter (kanske också skyldig­­heter), vilket fram­går av program­­licensen. Parad­­exemplet på öppen käll­kod är operativ­systemet Linux. –– När den engelska termen open source först an­­vändes är om­­stritt. Christine Peter­­son (länk) gör an­­språk på att ha före­­slagit termen 1998, men termen an­­vändes tidigare än så. Själva före­­te­elsen är mycket äldre än så. I äldre ­­it‑system, innan pirat­kopiering av pro­gram sågs som ett problem, – var det själv­­klart att kunden fick käll­­koden. –– En strikt form av öppen käll­kod är fri mjuk­­vara. När man talar om fri mjuk­­vara till skillnad från öppen käll­kod vill man be­tona an­­vändarnas frihet att an­vända pro­­grammet hur de vill, och att denna frihet aldrig får in­­skränkas. –– Det finns också arrange­mang där kunden får till­­gång till käll­koden, men inte får ändra i den, så kallad delad käll­kod (shared source). –– Läs också om fri och öppen källkod.

Dagens ord: 2016-05-29