öppen källkod

(open source [code]) – programs källkod som lämnas ut tillsammans med det körbara programmet; principen att pro­gram alltid ska åt­följas av källkod. – Syftet är att an­vändaren ska kunna rätta fel och lägga till funktioner. Det är därför under­­för­stått att det är tillåtet att ändra käll­koden, kompilera den och att sedan köra den ändrade versionen. Oftast har användaren fler rättigheter (kanske också skyldig­­heter), vilket fram­går av programlicensen. Parad­­exemplet på öppen käll­kod är operativ­systemet Linux (GNU/Linux). – När den engelska termen open source först användes är om­­stritt. Christine Peter­­son (länk) gör an­­språk på att ha före­­slagit termen 1998, men termen an­­vändes tidigare än så. Själva företeelsen är mycket äldre än så. I äldre ­­it‑system, innan piratkopiering av pro­gram sågs som ett problem, var det själv­­klart att kunden fick källkoden. – En strikt form av öppen käll­kod är fri mjukvara. När man talar om fri mjuk­­vara till skillnad från öppen käll­kod vill man be­tona användarnas frihet att an­vända programmet hur de vill, och att denna frihet aldrig får inskränkas. – Det finns också arrange­mang där kunden får tillgång till källkoden, men inte får ändra i den, så kallad delad käll­kod (shared source). – Läs också om fri och öppen källkod.

[öppen källkod] [ändrad 5 april 2018]

Dagens ord: 2019-05-29