operativsystem

datorns styrsystem – program som sköter datorns inre arbete och som döljer hårdvarans tekniska detaljer för användare och programmerare. – Vanliga operativsystem för persondatorer och servrar är Windows, macOS och Linux. För mobiltelefoner och annat handhållet är Android och iOS vanligast. – Operativsystemet tar emot instruktioner från aktiva program, fördelar processorns tid mellan olika arbetsuppgifter, hanterar arbetsminne och lagringsminne samt sköter kommunikationen mellan datorns komponenter och mellan dator och människa. Ett ideal för operativ­system är att programmera­ren bara ska behöva behärska operativsystemet. Vilken dator som operativsystemet sedan körs på ska inte spela någon roll. (Men se programladdningssystem.) – Det är tack vare operativsystemet som vi bara behöver veta vad en fil heter för att hitta den och öppna den – vi behöver inte veta vilken fläck på hårddisken som filen finns på. Vi behöver inte heller själva söka igenom hårddisken efter ledigt utrymme när vi vill spara en fil. – Ett annat sätt att förklara det är att säga att operativsys­temet sköter funktioner som är likartade i alla program och som därför kan programmeras en gång för alla i operativsystemet. – Man delar upp operativsystem i kärna och skal. Kärnan är den del av operativsystemet som styr datorns inre arbete, skalet är den del som sköter kommunika­tionen med yttervärlden: mänskliga användare via tangentbord, mus, bildskärm och skrivare, nätet, modem, annan utrustning. De flesta moderna operativsystem har ett grafiskt användargränssnitt. I kommersiella operativsystem brukar det också ingå andra program och tillbehör, till exempel drivrutiner för skrivare, typsnitt, program för ljud, bild och video, internetanslutning och e‑postprogram. Operativsystemet kan också vara integrerat i en utvecklingsmiljö med resurser som programmerare kan utnyttja; detta är särskilt uppenbart i mobiltelefoner. Sensorer, kamera, GPS och annat är tjänster som följer med operativsystemet, och som programmerare kan anropa. – Om man delar upp operativsystemets kärna i moduler kallas den centrala delen för mikrokärna.

[operativsystem] [ändrad 11 december 2020]