kilobyte

tusen byte. – Förkortas kB med litet k och stort B. Ofta används benämningen kilobyte för 1 024 byte, eftersom det är ett näraliggande ”runt tal” i det binära talsystemet. En mer exakt benämning på 1 024 byte är kibibyte. – Skilj mellan kilobyte och kilobit. – Lista på kilobyte, megabyte och så vidare, se byte.

[måttenheter] [ändrad 31 december 2019]