Songbird

  1. – ett nerlagt musikprogram, skrivet i öppen källkod som alternativ till iTunes och liknande. Songbird lades ner 2013;
  2. – ett program som hittade och kände igen musikfiler på internet, även om de var lagrade under förvrängda namn. – Songbird utvecklades av pianisten Travis Hill för att hitta upphovsrättsligt skyddad musik på Napster, men det kunde anpassas för andra system för utbyte av musikfiler på internet. Songbird visades upp våren 2001. Av allt att döma nerlagt sedan dess.

[musik] [nerlagt] [upphovsrätt] [ändrad 3 oktober 2018]