Songbird

  1. – ett nerlagt musikprogram, skrivet i öppen källkod som alternativ till iTunes och liknande. Songbird lanserades 2006 och lades ner 2013;
  2. – en uppspelningsapparat som strömmar musik från tjänster som Spotify. Den är avsedd att anslutas till en ljudanläggning. Lanserad 2021. – Se andoveraudio.com…;
  3. – ett program som hittade och kände igen musikfiler på internet, även om de var lagrade under förvrängda namn. – Songbird utvecklades av pianisten Travis Hill för att hitta upphovsrättsligt skyddad musik på Napster, men det kunde anpassas för andra system för utbyte av musikfiler på internet. Songbird visades upp våren 2001. Av allt att döma nerlagt sedan dess.

[mediespelare] [musik] [nerlagt] [upphovsrätt] [ändrad 12 december 2022]