spoke

eker – beteckning på uppspelningsapparat för musik eller video som hämtar filerna från en centralenhet, en hubb (nätnav).

[mediespelare] [ändrad 4 september 2020]

Matchstick

en nerlagd planerad medieströmningspinne med operativsystemet Firefox OS. – Match­­stick skulle göra i stort sett samma saker som Googles Chromecast: visa filmer, video, Youtube-klipp, stillbilder och webbsidor på en tv. Match­stick skulle ha formen av ett större USB‑minne, och anslutas till tv:n med en HDMI‑kontakt. Projektet, som finansierades med insamling på Kickstarter, blev känt hösten 2014. Leverans av produkterna sköts först upp till augusti 2015, och i augusti 2015 lades projektet ner. Orsaken var problem med kopieringsskydd. – Se matchstick.tv.

[mediespelare] [nerlagt] [radio och tv] [ändrad 13 juni 2017]

Songbird

  1. – ett nerlagt musikprogram, skrivet i öppen källkod som alternativ till iTunes och liknande. Songbird lanserades 2006 och lades ner 2013;
  2. – en uppspelningsapparat som strömmar musik från tjänster som Spotify. Den är avsedd att anslutas till en ljudanläggning. Lanserad 2021. – Se andoveraudio.com…;
  3. – ett program som hittade och kände igen musikfiler på internet, även om de var lagrade under förvrängda namn. – Songbird utvecklades av pianisten Travis Hill för att hitta upphovsrättsligt skyddad musik på Napster, men det kunde anpassas för andra system för utbyte av musikfiler på internet. Songbird visades upp våren 2001. Av allt att döma nerlagt sedan dess.

[mediespelare] [musik] [nerlagt] [upphovsrätt] [ändrad 12 december 2022]

Chromecast

en dosa från Google för visning på tv-skärm av video från dator, mobiltelefon eller surfplatta. – Chromecast är en liten dosa som ansluts till en tv genom HDMI‑uttaget. Dator, smart mobil eller surfplatta används som fjärrkontroll. Det som visas på datorns, telefonens eller plattans skärm kan alltså flyttas till tv:ns bildskärm. Om videon hämtas från källor som är anpassade för Chrome­cast sänds den direkt till Chromecast‑dosan, och belastar alltså inte apparaten som den valts på. Chromecast ansluts till internet genom ett trådlöst nätverk, wi‑fi, som alltså måste finnas. Chromecast, som delvis påminner om Apple TV, lanserades i augusti 2013. – Jäm­för med Google Nexus Player† och Match­stick†. – Se Googles webbsidor. – Chromecast ska inte förväxlas med Chromebit.

[mediespelare] [ändrad 10 maj 2020]

Apple TV

en mediespelare från Apple för anslutning till tv-apparat. Började säljas 2007. Det är också namnet på den app som styr mediespelaren och som följer med alla iPhone. – Apple TV kan ta emot video och bilder direkt från bland annat YouTube och iTunes Store och många andra källor och visa det på tv-skärm. Utom­stå­ende kan utveckla appar för Apple TV; förutom tv och video kan man spela datorspel och i princip köra vilka applikationer som helst. – I september 2015 kom en version som man kan styra med rösten (den har Siri), och som har en fjärrkontroll som också kan användas för dator­spel. Apple TV version 5, som presenterades på WWDC i juni 2017, var kraftigt omarbetad och hade en ny version av det speciella operativsystemet tvOS. Appar för Apple TV finns på App Store. – Apple TV har omarbetats flera gånger sedan debuten. Den kallades, innan den släpptes för försäljning, för iTV, vilket stupade på hot om stämning från det brittiska tv‑bolaget ITV. – An­märkning: Det har ryktats att Apple skulle ut­veckla en smart tv som skulle ”revolutionera tv‑tittandet”, eventuellt efter en idé av Steve Jobs†. Den pro­dukten har inte visats upp ännu (juli 2020), om den alls är under ut­­veck­ling. Det är i varje fall något annat än Apple TV, som har funnits länge. Wall Street Journal skrev i maj 2015 att Apple definitivt har lagt ner plan­er­na på en egen tv‑apparat (länk, bakom betalvägg). Däremot börjar Apple TV mer och mer likna en kabel‑tv‑distributör med utbud från allt fler av de stora tv‑kanalerna. Apple har också börjat göra egna tv‑program som sänds via Apple Music. – I mars 2019 presenterade Apple två tjänster för strömmande TV och video, Apple TV Plus och Apple Channels. – Se apple.com/se/appletv. – Jämför med Chrome­cast, Google Nexus Player† och Match­stick.

[hårdvara] [ios med flera] [mediespelare] [radio och tv] [ändrad 1 juli 2020]

Pono

en avvecklad digital musikspelare, utvecklad på initiativ av Neil Young som alter­nativ till MP3-spelare. – Målet var att musiken skulle låta som om den var inspelad och uppspelad analogt, som vinylskivor. – Pono, som visades upp våren 2014 och började säljas 2015, använde filformatet FLAC och hade elektronik som var konstruerad av den legendariska hi‑fi‑konstruktören Charles Hansen (19562017) för att ljudet skulle låta så likt analoga inspelningar som möjligt. Från början ville Neil Young ha analoga inspelningar, men det visade sig vara omöjligt i praktiken. – Pono var också en tjänst för nerladdning av musik. – I april 2017 sa Neil Young att satsningen på Pono i praktiken var död, och att orsaken var att skivbolagen tog för mycket betalt för musikfilerna (se denna länk). Den tjänst som skötte Ponos musikaffär, Omnitone, köptes av Apple, som sedan la ner den. De som har köpt en Ponospelare (de kan fortfarande finnas att köpa) har sedan dess ingen möjlighet att ladda ner musik från nätet, men de kan göra det från CD‑spelare och andra källor. – Se ponomusic.com (stängd sedan februari 2019). – Pono hette först Puretone. Pono är hawaiianska för rättsinnad.

[mediespelare] [musik] [nerlagt] [ändrad 7 maj 2022]

iPod

en bärbar musikspelare från Apple, lanserad i oktober 2001, nerlagd i maj 2022. – Den första iPod var den första musik­­spelaren som hade inbyggd hårddisk i stället för halvledarminne. Det gjorde att den fick en kapacitet på flera gigabyte, vilket då var mycket mer än någon konkur­re­rande musikspelare hade. Senare fick iPod halvledarminne (flashminne). – iPod kunde också användas som flytt­­bar hårddisk och lagra alla slags filer. Den är gjord för att fungera ihop med programmet iTunes. – iPod blev en kommersiell succé, plagierades flitigt och anpassades 2003 till Windows. Framgången fortsatte när Apple 2003 lanserade iTunes Music Store som sålde musik för nerladdning till iPod. I början av 2004 slöt Apple avtal med dåvarande Hewlett-Packard† om att Hewlett‑Packard skulle sälja iPod under Hewlett‑Packards namn, men Hewlett‑Packard slutade med iPod i juli 2005. – iPad har sålts i flera modeller:

  • – iPod Classic lades ner i september 2014. Den var en vidareutveckling av den ursprungliga iPod;
  • – iPod Nano hade en liten pek­skärm, men saknade den karakteristiska ringen. Den lades ner i juli 2017;
  • – iPod Shuffle var mycket liten, saknade bild­­skärm och teckenfönster och kunde bara spela låtarna i tur och ordning eller i slump­­mässig ordning (därav namnet Shuffle – blanda, stuva om). Den lades ner i juli 2017;
  • – iPod Touch var en iPod med bild­skärm. Den liknade en iPhone, och kunde köra program för iPhone, men den saknade telefon. Den var den sista modellen av iPod som såldes. Tillverkningen upphörde i maj 2022.

– Läs mer på Apples webb­sidor (länk). – Se också iPhone och iPad samt ordet podd. – IDG:s artiklar om iPod: länk.

[mediespelare] [nerlagt] [ändrad  11 maj 2022]

KMD

Kazaa media desktop – ett gratisprogram för sökning, uppspelning, visning och spridning av filer på internet i samverkan med andra användare av programmet. Utvecklat av företaget Sharman Networks och avsett för nätet FastTrack (se också Kazaa†). – Kazaa media desktop var i mitten av 2003 världens dittills mest spridda datorprogram. Numera avvecklat.

[fildelning] [förkortningar på K] [mediespelare] [nerlagt] [ändrad 22 december 2022]