upphovsrätt

(copyright) – upphovspersonens rätt till konstnärligt verk. Upphovspersonen har rätt att:

  • – erkännas som upphovsperson till verket;
  • – få skydd mot efterapningar och förvanskningar av sitt verk.
  • – få ekonomisk ersättning när verket framförs, visas, mångfaldigas eller sprids;

– Upphovsrätt delas in i ideell upp­hovs­rätt och ekonomisk upphovsrätt: 

  • – Ideell upp­hovs­rätt är rätten att nämnas som upphovsperson och rätten att skydda verket mot förvrängningar och plagiat. Den ideella upphovsrätten tillhör upphovs­personen (eller arvingarna), och kan inte säljas eller ges bort;
  • – Den ekonomiska upphovs­rätten är rätten att få betalt när verket framförs, visas eller mångfaldigas; den rätten kan upphovspersonen överlåta.

– Upphovs­rätten gäller till 70 år efter upphovs­personens död, sedan blir verket allmän egendom. – Datorprogram skyddas normalt av upphovsrätt som om källkoden var ett litterärt verk, men patentskydd av datorpro­gram eller delar av datorprogram blir allt vanligare, även om det är omstritt. – Upphovs­­rätt är en del av immaterial­­rätten. – Läs också om citaträtt och återgivnings­rätt. – Verk som längre inte skyddas av upphovs­rätt räknas som allmän egendom, och kallas för lovlig förlaga när det gäller rätten att kopiera. – IDG:s artiklar om upphovsrätt: länk.

[juridik] [upphovsrätt] [ändrad 27 juli 2021]