iTunes

  1. – tidigare: ett program från Apple för lagring, uppspelning och sortering av musikfiler på Macintosh. Det har ersatts av Apple Music. – iTunes följde från 2001 med alla Macintosh‑datorer, men det avvecklades vid lanseringen 2019 av Catalina (version 10.15 av macOS). Sista versionen hade nummer 12.8. – Äldre versioner av iTunes finns på apple.com/itunes. – iTunes var gjort för att fungera ihop med musikspelaren iPod† och med iPhone. – Se också Hymn Project† (nerlagt). – Jäm­för med Amazon Cloud Player och Google Play Musik;
  2. – en version  av iTunes för Windows lanserades 2003 och finns fortfarande (2023) – se apps.microsoft…;
  3. iTunes Store – Apples webbplats för försäljning av musik och filmer samt program från Apple. – Den har på Macintosh ersatts av programmen Apple Music, Apple TV, Apple Podcasts och Apple Books. Detta skedde när versionen Catalina kom 2019. iTunes Store finns kvar för iPhone och iPad (länk). – I iTunes Store ingick också App Store som har program för iPhone och Mac

[musik] [namnbyte] [produkt / tjänst] [ändrad 27 januari 2023]