iTunes

  1. – ett program från Apple för lagring, uppspelning och sortering av musikfiler. Följde från 2001 med alla Macintosh-datorer, men avvecklades vid lanseringen 2019 av Catalina (version 10.15 av macOS). Finns sedan 2003 också för Windows. – Äldre versioner av iTunes finns på apple.com/itunes. iTunes var gjort för att fungera ihop med musikspel­a­ren iPod och med iPhone. – Se också Hymn Project† (nerlagt). – Jäm­för med Amazon Cloud Player och Google Play Musik;
  2. – Apples webbplats som säljer musik och filmer samt pro­gram från Apple. – iTunes Store, förkortat ITMS – Apples musik­affär som säljer musik på webben. I iTunes Store ingår också App Store som har program för iPhone och Mac. iTunes Store kommer att finnas kvar när programmet iTunes avvecklas. 

[musik] [namnbyte] [produkt / tjänst] [ändrad 4 juni 2019]