Itunes

  1. iTunes – program från Apple* för lagring, uppspelning och sortering av musikfiler. Följer sedan 2001 med alla Macintosh-datorer. Finns också sedan 2003 för Windows*. Itunes är gjort för att fungerar ihop med musikspelaren Ipod och med Iphone. – Se apple.com/itunes. – Se också Hymn Project† (nerlagt). – Jäm­för med Amazon Cloud Player och Google Music.
  2. – tidigare namn på Apples webbplats som säljer musik och Apples program från Apple. Den ingår sedan den 30 juni 2015 i Apple Music. –– Itunes Store, förkortat Itms – tidigare namn på Apples musik­affär som säljer musik på webben. Fungerar bara ihop med pro­gram­met Itunes på kundens dator. I Itunes Store ingick också App Store som har program för Iphone och Mac.