4d-skrivare

skämtsamt för 3d-skrivare som kan skriva ut föremål som vecklas ut efter utskrift. – Den fjärde dimensionen är alltså den tid det tar för föremålet att hitta sin form efter utskrift. Med en 4d-skrivare kan man skriva ut föremål som annars skulle vara för stora för skrivaren. Föremålen kan behöva monteras i rätt form för hand eller vara konstruerade så att de vecklar ut sig mer eller mindre automatiskt.

[3d-skrivare] [ändrad 28 september 2021]

3d-skrivare

maskin som framställer tredimensionella materiella föremål efter rit­ningar som gjorts i dator (se CAD och physible3d‑ritning). – 3d‑skriv­are kan bland annat arbeta med:

  • – papper som lamineras (limmas ihop med många tunna skikt);
  • – gips i många lager;
  • – trä eller metall som fräses;
  • – eller flytande plast som härdas med laser (se computed axial lithography).

– Metoden att framställa föremål i tomma luften (till skillnad från att gjuta dem med formar) eller i en vätska kallas för fri­form­ning, friformsframställning eller additiv till­verk­ning. – 3d‑skriv­are används för framställning av enstaka modeller, rapid prototyping eller rapid fab, och för framställning av föremål i korta serier, direct digital manufacturing, DDM. Sedan mitten av 2010‑talet finns 3d‑skrivare för hobbybruk att köpa för några tusen kronor. Samtidigt framställs komplexa konstruktioner som byggnader och farkoster med komponenter gjorda med 3d‑skrivare. – Läs också om 4d‑skrivare och om extrusion (extrudering). – IDG:s artiklar om 3d-skrivare – se denna länk.

[hobby] [industriell it] [3d-skrivare] [3d] [ändrad 11 september 2019]

physible

3d-ritning – ritning av tredimensionellt föremål för ”utskrift” på 3d‑skrivare. 3d‑skrivaren framställer utifrån 3d‑ritningen ett tredimensionellt föremål. – Se också Defcad. (Physible kan också vara en felstavning av feasible – görbar.)

[3d-skrivare] [ändrad 11 september 2019]

fab lab

fabrication laboratory (även: fablab) – verk­stad där man till­verkar föremål direkt från digitala modeller. Ett fab lab använder ut­rust­ning som 3d‑skrivare, och kan till­verka många olika typer av föremål i enstaka exemplar eller små serier. Fab labs började som en satsning från MIT Media Lab, se fab.cba.mit.edu.

[innovation och produktion] [3d-skrivare] [ändrad 21 augusti 2020]