cad

  1. – computer assisted (eller aided) design – teknik för att göra rit­ningar och kon­struk­tioner på dator­skärm. Äldre program för cad var ofta två­dimen­sio­nella och efter­liknade tradi­tio­nell teknisk rit­teknik. Numera används tre­dimen­sio­nell visu­ali­se­ring, och cad-rit­ningen kan tas som under­lag för rapid proto­typing, till­­verk­ning med 3d‑skrivare, eller för att direkt styra till­­verk­nings­processen (se cam). – Se också building infor­ma­tion manage­ment. – Läs också om Ivan Sutherland;
  2. – se cybercad.