Purdue enterprise reference architecture

(PERA) – en modell för beskrivning av industriella it‑system. Purdue‑modellen utvecklades runt 1990 av Theodore J Williams (1923‑2013) med flera på amerikanska Purdue‑universitetet (purdue.edu). Purdue‑modellen delar upp it-system i fem lager på ett sätt som påminner om OSI‑modellen:

  • – lager 0 är de fysiska processerna i företaget;
  • – lager 1 är sensorer och andra anordningar som mäter och direkt påverkar de fysiska processerna;
  • – lager 2 är styrsystem och användargränssnitt;
  • – lager 3 är system som hanterar tillverkningsprocessen;
  • – lager 4 är affärssystem och logistik.

– Läs mer på pera.net (gammal sajt) och i denna artikel av Theodore J Williams.

[industriell it] [innovation och produktion] [24 april 2020]

operational technology

(OT) – driftsystem, driftsteknik, driftsteknologi – datorsystem som styr och övervakar industriella processer. Traditionellt har man skiljt mellan IT (datorsystem för sådant som administration och publicering) och OT (ofta inbyggda system). På 2010‑talet börjar det bli uppenbart att de två områdena börjar gå ihop, bland annat för att OT-systemen i allt högre grad är anslutna till internet. – Förkortningen OT och operational technology förekommer ofta på svenska.

[industriell it] [4 oktober 2019]

SelSus

ett EU-finansierat forskningsprojekt för utveckling av teknik som förutsäger fel på maskiner innan de uppstår, och eventuellt också reparerar felen automatiskt. Projektet pågick 2013—2017. SelSus är kort för self‑sustaining. – Se selsus.eu. Projektet pågick 2013–2017, slutrapport finns på Cordis webbsidor.

[forskningsprojekt] [inaktuellt] [industriell it] [ändrad 28 mars 2019]