operational technology

(OT) – driftsystem, driftsteknik, driftsteknologi – datorsystem som styr och övervakar industriella processer. Traditionellt har man skiljt mellan IT (datorsystem för sådant som administration och publicering) och OT (ofta inbyggda system). På 2010‑talet börjar det bli uppenbart att de två områdena börjar gå ihop, bland annat för att OT-systemen i allt högre grad är anslutna till internet. – Förkortningen OT och operational technology förekommer ofta på svenska.

[industriell it] [4 oktober 2019]

SelSus

ett EU-finansierat forskningsprojekt för utveckling av teknik som förutsäger fel på maskiner innan de uppstår, och eventuellt också reparerar felen automatiskt. Projektet pågick 2013—2017. SelSus är kort för self‑sustaining. – Se selsus.eu. Projektet pågick 2013–2017, slutrapport finns på Cordis webbsidor.

[forskningsprojekt] [inaktuellt] [industriell it] [ändrad 28 mars 2019]

Ethernet TSN

ethernet time-sensitive networking – satsning på att göra datakommunikation tillförlitligt snabb. Det ska inte bli några oförutsägbara dröjsmål. Detta har blivit nödvändigt eftersom datakommunikation med ethernet allt mer används för kommunikation mellan maskiner, till exempel fordon, där fördröjningar i kom­munikationen kan få allvarliga följder. Arbete på Ethernet TSN har pågått i flera år på internets tekniska ledningsgrupp IEEE (länk). I november 2016 tog University of New Hampshire (unh.edu) initiativ till en bred branschsatsning på Ethernet TSN med tre konsortier:

  • – Automotive Networking – för motorfordon;
  • – Industrial Networking – för industriell användning:
  • ProAV Networking – för professionell ljud och bild.

– Se denna sammanställning från University of New Hampshire.

[bilar] [industriell it] [ljud och bild] [nätverk] [ändrad 5 maj 2017]