minimum viable product

(MVP) – beteckning på webbsida eller annan produkt som har tillräckligt många funktioner för att kunna användas, men inte mer. Framställning av en MVP är ofta ett stadium i produktutveckling: MVP:n sprids till testare, och med ledning av deras synpunkter lägger man till mer avancerade funktioner och egenskaper. – Kan översättas med minimalt brukbar produkt.

[produkter] [produktutveckling] [22 augusti 2019]

tillförlitlighetsteknik

(reliability engineering) – teknik för att systematiskt höja tillförlitligheten hos en produkt eller process. Man strävar efter att hitta orsakerna till fel och brister för att kunna eliminera dem. Det handlar alltså inte om att rätta till fel i efterhand, utan att se till att de inte kan uppstå.

rapid fab

rapid fabrication – snabb tillverkning av komponenter, reservdelar och prototyper i enstaka exemplar med 3d-skrivare.

spime

(space + time) – tänkt framtida typ av konsumentprodukt som i grunden är ett internetbaserat projekt som fortsätter efter köpet. Kunden, andra an­vänd­are, utvecklaren och produkten (som har sensorer för tid, plats och annat) utbyter ständigt information som används för utvärdering och förbättring av produkten. – En förebild är postorderföretaget Amazons hantering av böcker och andra produkter. Det är ett intrikat system av länkad information, baserad på registrering av kundernas beteende och den information kunderna själva lämnar. De fysiska varorna är bara en del av informationen. – Ordet spime lanserades 2004 av författaren Bruce Sterling, se till exempel detta föredrag från 2007 (länk). – Se också sak­er­nas internet och u‑samhället.

[produktutveckling]

prosument

  1. producent + konsument – en som hjälper till att sammanställa eller utforma det som hon konsumerar, till exempel genom att sammanställa material (musik, nyheter, bilder) i en ny form som sprids vidare;
  2. professionell + konsument – amatör som ställer lika höga krav på utrustning (kameror, musikinstrument etcetera) som professionella användare;
  3. proaktiv + konsument – konsument med ett aktivt förhållande till tillverkarna – en som flitigt kommer med förslag och klagomål.

– På engelska: prosumer.

OEM

(original equipment manufacturer) – företag som tillverkar något som ett annat företag säljer under eget varumärke; i synnerhet när det tillverkande företaget också har utvecklat produkten. Det tillverkande företaget kan sälja produkten under sitt eget varumärke samtidigt som ett annat företag säljer samma produkt under sitt varumärke. Exempel: Apples laserskrivare tillverkades i själva verket av Canon, som också sålde laserskrivare under sitt eget varumärke. Tillverkaren kan anpassa produkten till det beställande företagets önskemål. – OEM är alltså inte riktigt samma sak som legotillverkning, vilket innebär att tillverkningsföretaget får ritningarna (exakta specifikaitoner) av det företag som beställer produkten. – Förkortningen OEM används på ett inkonsekvent sätt: ibland står det för tillverkaren, ibland för säljföretaget. Det företag som ”OEM:ar” kan ibland vara tillverkaren, ibland säljföretaget. Om tillverkningsföretaget utvecklar produkten på uppdrag av det andra företaget talar man om original design manufacturing (ODM).

[företag och ekonomi] [förkortningar på O] [innovation och produktion] [ändrad 23 november 2018]