mammatest

om nya produkter och tjänster: frågan ”skulle din mamma förstå och använda detta?”. På engelska: mom test. – Uttrycket mom test är känt sedan 2013 eller tidigare.

[produkter och tjänster] [testning] [25 mars 2023]

Wrights lag

”Varje gång som antalet tillverkade enheter fördubblas minskar kostnaden per tillverkad enhet med en konstant procentsats.” – Lagen är uppkallad efter den amerikanska flygingenjören Theodor Paul Wright (1895–1970). Han formulerade sin lag efter att ha studerat flygplanstillverkning under andra världskriget. Förklaringen är helt enkelt att de som tillverkar produkterna blir skickligare och mer erfarna med tiden. Man talar också om erfarenhetskurvan. – På engelska: Wright’s law, the experience curve effect.

[diverse lagar] [innovation och produktion] [9 december 2022]

skuggbibliotek

webbplats som tillhandahåller olovligt kopierade forskningsartiklar eller annan svåråtkomlig information. – Skuggbibliotek återpublicerar sådant som annars är dolt bakom betalväggar eller andra skydd. Ordet används i synnerhet om sajter som kopierar forskningsartiklar och publicerar dem gratis. Detta sker därför att de traditionella vetenskapliga tidskrifterna anses ta orimligt mycket betalt för åtkomst till artiklarna. Förr fanns artiklarna i tryckta tidskrifter som fanns att läsa på bibliotek, nu finns de bakom betalväggar. – Se till exempel LibGen och Sci‑Hub samt Open access 2020. – Skuggbibliotek kan också publicera olovliga kopior av annat material. – På engelska: shadow library. – Se också piratbibliotek.

[forskning] [gratis] [pirat] [upphovsrätt] [ändrad 17 januari 2022]

voice of the customer

(VOC) – systematisk process för att fånga kunders önskemål, preferenser och aversioner. – VOC‑processen görs under utvecklingen av nya produkter eller andra nyheter. Det inbegriper både djupintervjuer med individuella kunder och enkäter i större grupper. Det är alltså något som görs i förväg. – Kallas också för voice of the consumer.

[företag och ekonomi] [produktutveckling] [30 september 2021]

leverantörshantering

företags hantering av relationerna med leverantörer av produkter och tjänster. – Leverantörshantering beskrivs ibland som principerna för kundvård tillämpade på leverantörer. Syftet med leverantörshantering är dels att skapa goda relationer med existerande leverantörer (så att kunden får bra pris, förtur till eftersökta produkter och annat), dels att undvika att företaget låser sig vid enstaka leverantörer. Leverantörshantering eller leverantörsrelationshantering görs med särskilda program för ändamålet. Termen, på engelska vendor relationship management, VRM, har varit i bruk sedan runt år 2000.

[företag och ekonomi] [produkter och tjänster] [22 september 2021]