direct digital manufacturing

framställning av föremål i plast eller metall med 3d‑skrivare för praktisk användning. – Görs i små serier (eller i enstaka exemplar) där det inte lönar sig att tillverka särskilda verktyg för produktionen. Förkortas till DDM. – Om samma teknik används för att ta fram prototyper heter det rapid prototyping eller rapid fab.

[industriell it] [produktutveckling] [3d] [ändrad 24 november 2019]