rapid prototyping

snabb tillverkning av materiella, tredimensionella modeller och prototyper från ritningar som gjorts i dator (cad). För rapid prototyping används så kallade 3d-skrivare. Det finns många tekniker för rapid prototyping, avsedda för olika material (papper, plast, trä, metall). – När samma teknik används för att ta fram föremål i plast eller metall som är avsedda för praktisk användning talar man om direct digital manufacturing (ddm). – Se också rapid fab.