physible

3d-ritning – ritning av tredimensionellt föremål för ”utskrift” på 3d‑skrivare. 3d‑skrivaren framställer utifrån 3d‑ritningen ett tredimensionellt föremål. – Se också Defcad. (Physible kan också vara en felstavning av feasible – görbar.)

[3d-skrivare] [ändrad 11 september 2019]

Dagens ord: 2012-10-27