4d-skrivare

skämtsamt för 3d-skrivare som kan skriva ut föremål som vecklas ut efter utskrift. – Den fjärde dimensionen är alltså den tid det tar för föremålet att hitta sin form efter utskrift. Med en 4d-skrivare kan man skriva ut föremål som annars skulle vara för stora för skrivaren. Föremålen kan behöva monteras i rätt form för hand eller vara konstruerade så att de vecklar ut sig mer eller mindre automatiskt.

[3d-skrivare] [ändrad 28 september 2021]

Dagens ord: 2022-10-30