Kickstarter

webbplats för gräsrotsfinansiering (crowdfunding). – Kickstarter erbjuder projekt webb­sidor där de kan beskriva vad de vill åstadkomma, hur mycket pengar de behöver och sista datum. Intresserade kan utlova valfritt be­lopp, men de behåller sin insats tills vidare. Om målet inte har uppnåtts vid slutdatum får projektet inga pengar. De frivilliga behåller då sina bidrag. Men om målet uppnås samlas pengarna in och går till projektet. Kickstarter tar då fem procent. – Obser­vera att gräsrotsfinansiering inte är lån eller aktieförsäljning. Bidragsgivarna ger bort pengarna: de be­lönas kanske med att få gratis exemplar av pro­dukten, med förhands­bokningar eller någon annan förmån. – Kickstarter grundades 2009 i USA av Perry Chen, Yancey Strickler och Charles Adler. – Hösten 2014 blev det känt att Kick­starter får ett dotterbolag i Sverige (se länk). – Se kickstarter.com.

[finansiering] [gräsrotsbaserat] [ändrad 2 november 2021]

änglakapital

kapital som investeras i ny­startat företag av en investerare (”affärsängel”) med per­son­ligt engagemang i företaget. – Investeraren satsar pengarna för att hon gillar före­taget, dess grundare eller affärsidén. En ängel har personlig erfaren­het av företagande och ofta också fackkunskaper som är användbara i företaget, och deltar ofta aktivt i verksamheten. – Änglakapital är ett slags såddkapital, som i sin tur är en under­avdel­ning av innovationskapital. – På engelska: angel capital. – Se också drive‑by VC.

[finansiering] [innovation] [ändrad 7 oktober 2019]

mezzanine financing

investering i ett nystartat företag strax före börsintroduktionen. Risktagandet är då mindre än i företagets första faser. – Mezzanine, på svenska mezzanin eller entresol, är i arkitektur en golvnivå mellan två våningar.

[finansiering] [ändrad 13 maj 2020]

gräsrotsfinansiering

svenska för crowd­­funding – finansiering av ett projekt med frivilliga bidrag från privat­­­personer. Även: folkfinansiering, medborgarfinansiering. – Insamlingen sker genom en kampanj på på internet. Bidragsgivarna ger bort pengarna. Det handlar alltså inte om lån eller köp av aktier. Men bidragsgivarna kan belönas med ett exemplar av den färdiga produkten eller på andra sätt. – Även företag som har råd att finansiera projekt med egna pengar använder ibland kampanjer för gräsrotsfinansiering som ett sätt att mäta intresset för projektet. – En sajt som har specialiserat sig på sådana kampanjer är Kick­starter. – Gräsrotsfinansiering är i Sverige skattepliktig i vissa fall, se information från Skatteverket (länk)– Se också crowd.

[finansiering] [gräsrotsbaserat] [ändrad 19 mars 2018]