änglakapital

kapital som investeras i ny­startat företag av en investerare (”affärsängel”) med per­son­ligt engagemang i företaget. – Investeraren satsar pengarna för att hon gillar före­taget, dess grundare eller affärsidén. En ängel har personlig erfaren­het av företagande och ofta också fackkunskaper som är användbara i företaget, och deltar ofta aktivt i verksamheten. – Änglakapital är ett slags såddkapital, som i sin tur är en under­avdel­ning av innovationskapital. – På engelska: angel capital. – Se också drive‑by VC.

[finansiering] [innovation] [ändrad 7 oktober 2019]

Dagens ord: 2022-12-28