såddkapital

investering i nystartat företag som planerar att bli stort. Investeringen görs när företaget enbart ägnar sig åt att utveckla och pröva affärsidén. Såddkapital är en typ av innovationskapital. Den som investerar såddkapital får aktier i företaget och engagerar sig i företagets utveckling. Om investeraren har ett personligt engagemang i företagets verksamhet kallas det för änglakapital. – På engelska: seed capital.

[finansiering] [innovation] [ändrad 7 oktober 2019]