crowd

folkmassa, folk, massa, hop, gräsrötter, även: medborgare – på internet: många människor som tillsammans löser en upp­gift utan att nödvändigtvis veta något om var­andra. – Ordet blev modernt efter att den amerikanska journalisten James Surowiecki (länk) gav ut boken The wis­dom of crowds (2004, Massans vis­het, 2007). Han hävdade där att den sam­man­­­tagna kunskapen i en stor grupp människor ofta är större än varje en­­skild människas kun­skap. Det klas­siska exemplet är att om man ber många människor att be­döma hur mycket en kalv väger så kommer de flesta att ta rätt mycket fel, men genomsnittet av gissningarna kommer nära sanningen. Om inte annat så är det uppenbart att många ögon ser mera än två (se också Linus lag, be­tydelse 2). – Se också crowd­funding, crowd mining, crowdsourcing, crowdsensing och crowd labor. – Se också hivesmart mob och swarm.

[gräsrotsbaserat] [språktips] [trender] [ändrad 20 mars 2018]