enkronaskonsult

konsulttjänst som i en upphandling erbjuds till ett orimligt lågt pris. – Det förekommer att tjänster erbjuds för så lite som en krona per timme eller i vissa fall helt gratis. Att erbjuda enkronaskonsulter är ett sätt att vinna en upphandling som gäller flera kategorier av tjänster. Ett företag som offererar normala priser för två av tre kategorier av tjänster, men tar en krona i timmen för den tredje kategorin får nämligen ett lågt genomsnittspris, och kan därför vinna upphandlingen. Poängen är att företaget inte har lovat att verkligen leverera den orimligt billiga kategorin av tjänster när kunden faktiskt begär det. Företaget har i själva verket aldrig haft för avsikt att leverera andra tjänster än de som det tar ett normalt pris för. – Läs också om bait-and-switch.

[bluff och båg] [konsulter] [ändrad 25 april 2021]

smallball

”play smallball” – konsultjargong: att lägga ner mer tid och kostnader på att få ett uppdrag än vad uppdraget är värt.

[jargong] [konsulter] [ändrad 14 oktober 2019]

scapegoat

syndabock – om it-projekt: konsultfirma som anlitas först när det är uppenbart att ett stort projekt kommer att misslyckas. Baktanken är att projektledaren ska kunna skylla misslyckandet på konsultfirman.

[projektarbete] [ändrad 14 oktober 2019]

go native

om konsulter: identifiera sig mer med kunden än med konsultfirman som man är anställd hos. – Ursprunglig betydelse: ”bli som infödingarna” – om kolonialtjänstemän som anammade lokalbefolkningens seder.

[jargong] [konsulter] [ändrad 14 oktober 2019]

dumpster engagement

om konsulter: projekt som ingen, inte ens beställaren, bryr sig särskilt mycket om, och som man därför kan sätta lågpresterande konsulter på.

[konsulter] [ändrad 14 oktober 2019]

body shop

i konsultbranschen: företag som hyr ut konsulter utan att veta mycket om deras kompetens. – Body shopping, bodyshopping – intensiv rekrytering av konsulter för uthyrning på kort eller mellanlång tid; ibland förknippat med låg kompetens och liten eller obefintlig praktisk erfarenhet bland de anställda konsulterna. – Ordet:Body shop står från början för bilplåtslageri.

[arbetsmarknad] [konsulter] [ändrad 14 oktober 2019]

bench

[to] bench – (att sitta i) båset – om konsulter: inte ha någon kund att fakturera.

[jargong] [konsulter] [ändrad 2 oktober 2018]