body shop

i konsultbranschen: företag som hyr ut konsulter utan att veta mycket om deras kompetens. – Body shopping, bodyshopping – intensiv rekrytering av konsulter för uthyrning på kort eller mellanlång tid; ibland förknippat med låg kompetens och liten eller obefintlig praktisk erfarenhet bland de anställda konsulterna. – Ordet:Body shop står från början för bilplåtslageri.

[arbetsmarknad] [konsulter] [ändrad 14 oktober 2019]