bait-and-switch

lockpris, locka-och-lura, bete-och-bytebedrägligt erbjudande om vara eller tjänst till lågt pris. – Säljaren tänker i själva verket inte sälja till det utlovade priset, men erbjuder kunden något liknande till betydligt högre pris. Svensk juridisk term är otillbörligt lockerbjudande (se riksdagens webbsidor). (Lockpris är annars det att en butik säljer en vara, ofta kaffe, till extra lågt pris, kanske med förlust, för att locka kunder som också köper annat. Men då finns varan verkligen att köpa till utlovat pris.) – Se också enkronaskonsult.

[bluff och båg] [företag och ekonomi] [juridik] [ändrad 30 augusti 2021]

Dagens ord: 2021-09-02