bait-and-switch

  1. – lockpris, locka-och-lura, bete-och-bytebedrägligt erbjudande om vara eller tjänst till lågt pris. – Säljaren tänker i själva verket inte sälja till det utlovade priset, men erbjuder kunden något liknande till betydligt högre pris. Svensk juridisk term är otillbörligt lockerbjudande (se riksdagens webbsidor). (Lockpris är annars det att en butik säljer en vara, ofta kaffe, till extra lågt pris, kanske med förlust, för att locka kunder som också köper annat. Men då finns varan verkligen att köpa till utlovat pris.) – Se också enkronaskonsult;
  2. – om sociala medier: ”smickra och klänga” – det att någon (en följare) först skriver till någon som publicerar inlägg på nätet, och berömmer denna för att sedan, om personen svarar, tolka det som om de två nu är nära vänner. Om den andra parten inte är med på noterna kan följaren bli aggressiv. – Se också parasocial.

[bluff och båg] [företag och ekonomi] [juridik] [ändrad 25 april 2022]

Dagens ord: 2021-09-02