bench

[to] bench – (att sitta i) båset – om konsulter: inte ha någon kund att fakturera.

[jargong] [konsulter] [ändrad 2 oktober 2018]