stealth wear

kläder som uppges försvåra övervakning och identifiering med hjälp av kameror och avläsning av trådlösa signaler. Även: stealth streetwear.– Se denna länk.

[kroppsburet] [kuriosa] [ändrad 15 mars 2020]

Geeksphone

ett spanskt företag som tidigare utvecklade smarta mobiler. Företaget utvecklar numera kroppsburen utrustning, som aktivitetsarmband, under namnet Geeks!Me (länk). – Tidigare utvecklade Geeks­phone telefonerna Keon, Peak och Revolution för Firefox OS. Företaget grundade tillsammans med Silent circle företaget SGP Technologies, som utvecklade Blackphone†, en mobil med skydd för per­son­lig integritet. – Se geeksphone.com. – Se också geek.

[företag] [kroppsburet] [namnbyte] [personlig integritet] [ändrad 28 november 2020]

kroppsburen dator

(wearable computer) – dator som är inbyggd eller fast­satt i kläder, bälte, mössa, head­set, inter­aktiva glas­ögon, arm­band, smart klocka, sele eller annat. Sådana datorer har ofta tråd­lös data­kommunikation och möjlig­het till tal­styrning. Ofta är de gjorda för att man ska kunna an­vända dem när man är i rörelse eller har händerna upp­tagna. Kropps­burna datorer har praktisk nytta för yrkes­grupper som re­pa­ra­törer och räddnings­arbetare. I mitten av 2010-talet börjar de också förekomma bland personer som vill slippa ta upp telefonen ur fickan. – Se också Openshoe.

[kroppsburet] [ändrad 22 maj 2019]