Google Glass

Närbild på man med Google Glass.
Google Glass.

varumärke för interaktiva glasögon från Google. – Det gäller glasögon med inbyggd bildskärm, konstruerade så att användaren kan se det som visas på bildskärmen samtidigt som hon ser omgivningen som vanligt. – Glasögonen fanns att köpa under 2014 under namnet Explorer Edition, men i januari 2015 beslöt Google att sluta sälja dem till konsumenter. I augusti 2015 spreds obe­kräf­tade uppgifter om ett kommande nytt utförande med namnet Enter­prise Edition, EE. Först i maj 2019 presenterades Enterprise Edition 2, se Googles blogg. Bilder på Google Glass 2 hade visats i pressen i slutet av december 2015: de hade lämnats in till ameri­kanska telestyrelsen, FCC, men det blev då ingen produkt. – Under som­mar­en 2015 bytte projektet Google Glass namn till Project Aura. Det projektet togs över av Googles systerbolag X.  Under 2017 försvann det namnet från Googles webbsidor.  – Googles forskningschef Astro Teller förklarade i en artikel på idg.se (länk) varför den första modellen av Google Glass stoppades. Enligt Astro Teller ska den modell som såldes 2014 ses som en test­modell, inte som det slutliga utförandet. Dess­utom uppstod etiska och juri­diska problem med att bärarna av Google Glass ständigt var utrustade med en aktiv videokamera, vilket inte alla som de mötte uppskattade. (Bärarna kallades ibland för glassholes.) – Pro­ject Aura ska inte förväx­las med Googles Project Ara, och Google Glass ska inte förväxlas med det avvecklade Google Goggles†. – Pro­gram för Google Glass kallades för Glassware. På svenska har inter­aktiva glasögon skämtsamt kallats för glassögon efter Google Glass. – Läs också om Telepathy och Magic Leap.

[glasögon] [ändrad 22 maj 2019]

Dagens ord: 2013-05-07