smart kontaktlins

(smart contact lens) – kontaktlins med datoriserade funktioner. Smarta kontaktlinser kan användas för att förbättra synen, ge mörkerseende eller för att styra digital utrustning med blinkningar. De kan få energi av bärarens blinkningar. Tekniken är än så länge (2016) på experiment­stadiet.

Dagens ord: 2016-06-28