brainwear

hjärnpannband, hjärnband, hjärnluva – pannband eller annan huvudbonad som uppfångar elektriska signaler från bärarens hjärna. Signalerna kan analyseras och tolkas och an­vändas för att styra elektriska anordningar som proteser eller annat. Tekniken visades upp på mässan CES i januari 2017, och är fortfarande på teststadiet. – An­vändningen är alltså mer specifik och handgriplig än den hjärnskanning som sedan länge används i sjukvård och forskning.

[experimentell teknik] [ändrad 6 september 2019]

artificiellt liv

(artificial life) – efterliknande av biologiskt liv med datorprogram. Man försöker efterlikna sådant som ekosystem, sexuell fortplantning och näringskedjan. I framgångsrika experiment med artificiellt liv uppstår fenomen som programmerarna inte har förutsett (emergent beteende).

[forskning] [ändrad 6 september 2019]

Ring learning with errors

förkortat RLWE eller Ring-LWE – en krypterings-algoritm som tros vara omöjlig att knäcka med kvantdatorer. – Google experimenterar 2016 med RLWE för att kunna konstruera kryptosystem som är framtidssäkra. De algoritmer som används för asymmetrisk kryptering på internet idag är praktiskt taget omöjliga att knäcka med vanliga datorer (förutsatt att krypteringsnyckeln är tillräckligt lång), men om, eller när, det finns praktiskt användbara kvantdatorer tror många att de algoritmerna blir relativt enkla att knäcka. – Läs om matematiken i RLWE i Wikipedia.

[kryptering] [ändrad 16 april 2019]

Micius

En kinesisk kommunikationssatellit för experiment med kvantkryptering. Det är den första satelliten i sitt slag. Satelliten sändes upp den 15 augusti 2016 från Gobiöknen. Den väger över 600 kg och rör sig ett varv runt jorden på 90 minuter och på 500 kilometers höjd. Det officiella namnet på engelska är Quantum experiments at space scale, förkortat Quess. Det kortare namnet Micius är det latiniserade namnet på den kinesiska filosofen Mozi (cirka 470—391 före vår tideräkning, se Wikipedia). – Läs mer i artikel från nyhetsbyrån Xinhuanet.

[datakommunikation] [experimentell teknik] [kryptering] [kvant] [rymden] [ändrad 6 februari 2019]

nanofabric

logisk krets i nanometer-skala. En nanofabric är sammansatt av nanoblock. Varje nanoblock realiserar ett logiskt villkor. Storleken på en nanofabric kan anges i tiotal eller hundratal nanometer. Tekniken är tills vidare experimentell. – Se också fabric. – Nanofabrics är textilier som fått speciella egenskaper genom tillsats av nanopartiklar.

[experimentell teknik] [nano] [ändrad 15 augusti 2019]

nanoblock

logisk komponent i nanometerskala. – Ett nanoblock, som kan vara några tiotal nanometer, realiserar en logisk funktion. Nanoblock ingår i logiska kretsar som kallas för nanofabrics. Detta är tills vidare en experimentell tillämpning av nanoteknik. – Nanoblock är också varumärke för ett slags små Lego-liknande byggbitar.

[experimentell teknik] [nano] [ändrad 6 september 2019]

microtug

eller micro tug – teknik som låter mycket små robotar dra tunga föremål. Tekniken bygger på att robotarna gör ett ryck exakt samtidigt. De har också beläggningar som ger dem mycket bra fäste på underlaget. Tekniken är inspi­re­rad av hur myror arbetar. Den visades upp i början av 2016. – I denna video (länk) visas hur sex robotar i musstorlek drar en bil. – Läs mer på Stanfords webbsidor (länk).

[experimentell teknik] [robotar] [ändrad 12 juli 2017]