Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service

en svensk lag som säger att myndigheters digitala tjänster ska vara tillgängliga för så många som möjligt. Det ska alltså vara möjligt för personer med funktionsvariationer att använda tjänsterna. Lagen antogs av riksdagen 2018. Lagtexten finns här. Det är Sveriges tillämpning av EU:s så kallade webbtillgänglighetsdirektiv (se denna länk). Myndigheten DIGG har uppdraget att se till att lagen efterlevs. Om hur lagen ska tillämpas, se DIGG:s webbsidor.

[lagar] [myndigheter] [tillgängligt] [10 oktober 2019]

kryss

tecknet ╳. – I grafiska användargränssnitt betyder ╳ ofta ”stäng”. Krysset står då i en liten ruta, ofta upptill till höger i ett fönster. Klickar man på krysset stängs fönstret, men det betyder inte alltid att pågående program och processer, knutna till fönstret, avslutas. – I andra sammanhang har ett kryss ofta motsatt betydelse på svenska och engelska. På svenska brukar ett kryss markera ett val eller att något är avklarat. Att ”kryssa för” är att välja något. På engelska brukar ett kryss däremot betyda att något är fel eller inte avklarat. Jämför med tecknet ✓, bock (check). – Kryss kan ha olika typografisk utformning beroende på vad de betyder, men de brukar skilja sig från bokstaven X genom att linjerna korsas i rät vinkel och alltid saknar seriffer (”klackar”). När kryss används som multiplikationstecken brukar de vara rätt små – ×. – På engelska: cross, X mark.

[grafiskt användargränssnitt] [tecken] [ändrad 12 september 2019]

bock

tecknet ✓. – På engelska: check, check mark, check sign. – Observera att tecknet ✓ används på olika, ofta motsatta sätt på svenska och engelska. På svenska använder man en bock för att markera att något är fel (”bock i kanten”). Men på engelska och flera andra språk markerar en bock i stället att något är rätt eller avklarat – to check off är att pricka av. I Sverige och en del andra länder sätter vi ett kryss för att markera ett val (”kryssa för”) eller att något är avklarat, men i engelskspråkiga länder kan krysset i stället betyda nej, fel eller stäng, avsluta.

[tecken] [12 september 2019]

Clippy

Ett gem med ögon och ögonbryn.
Återupplivad för macOS.

en borttagen hjälpfunktion i Windows, visad som ett gem med ögon. Egentligen hette den Clippit och var ett gränssnitt till hjälpsystemet Office Assistant. – Clippy introducerades 1997 i Microsoft Office för Windows och ett år senare i Microsoft Office för Mac. Den togs definitivt bort 2007 respektive 2008. – Clippy blev snabbt impopulär bland många användare eftersom den dök upp utan att vara efterfrågad och var i vägen. Microsoft avskaffade Clippy med en reklamkampanj där företaget drev med den. – Liknande hjälpfunktioner har funnits, eller finns, för andra program, men ingen har blivit lika känd och impopulär. – En version av Clippy för macOS släpptes av en privatperson 2019 och kan laddas med från GitHublänk.

[it-historia] [11 september 2019]

Miller columns

Millerkolumner i operativsystemet GNUStep.

(Millerkolumner, Millerspalter) – ett sätt att visa innehållet i kataloger i filsystem i ett system med tre kolumner eller fler. Tre kolumner är minimum. Varje kolumn är en lista över kataloger (mappar) eller filer:

  • – i den mellersta kolumnen markeras den katalog som användaren har valt;
  • – i den vänstra kolumnen markeras automatiskt den närmast överordnade katalogen;
  • – i den högra kolumnen visas de filer och / eller kataloger som ingår i den valda katalogen (i mellersta spalten).

– Användaren kan välja en fil eller katalog i den högra kolumnen; om hon väljer en fil öppnas filen, men om hon väljer en katalog förskjuts systemet så att den tidigare högra kolumnen blir den mellersta, och en fjärde kolumn visas till höger. Detta kan upprepas i flera steg. Om utrymmet räcker till visas fler än tre kolumner på bildskärmen. – Millerkolumnerna är uppkallade efter den amerikanska datorvetaren Marc S Miller som utvecklade modellen 1980, men liknande system hade använts tidigare. – Millerkolumner används bland annat som ett av visningsalternativen i Finder i macOS. Där utrymmet är begränsat, som på en iPhone, används en reducerad variant som bara visar en kolumn i taget.

[användargränssnitt] [1 september 2019]

TriMo

ett projekt för att utveckla en app som hjälper personer som har svårt att använda talat språk att kommunicera. – Projektet drivs av flera svenska universitet och institutioner med finansiering från Vinnova (vinnova.se). Det pågår 2019–2020. – TriMo står för Mobil motiverande modellering. – Se Linnéuniversitetets webbsidor.

[tillgängligt] [19 augusti 2019]

kontrollpanel

  1. – i grafiska användargränssnitt: allmän beteckning på reglage för inställningar, mätinstrument, av- och påkopplingar och konton, samlade i ett fönster eller en del av ett fönster;
  2. – i synnerhet: kontrollpanelen – den kontrollpanel som har ingått i Microsoft Windows sedan version 1.0. I Windows 10 har en stor del av funktionerna i kontrollpanelen flyttats till Inställningar (Settings).

– På engelska: control panel. – Språkligt: Kontrollpanel är en direktförsvenskning av control panel. Men svenska kontroll har inte samma betydelse som control. En bättre svensk term är styrpanel.

[grafiskt användargränssnitt] [25 juli 2019]