kroppsburen dator

(wearable computer) – dator som är inbyggd eller fast­satt i kläder, bälte, mössa, head­set, inter­aktiva glas­ögon, arm­band, smart klocka, sele eller annat. Sådana datorer har ofta tråd­lös data­kommunikation och möjlig­het till tal­styrning. Ofta är de gjorda för att man ska kunna an­vända dem när man är i rörelse eller har händerna upp­tagna. Kropps­burna datorer har praktisk nytta för yrkes­grupper som re­pa­ra­törer och räddnings­arbetare. I mitten av 2010-talet börjar de också förekomma bland personer som vill slippa ta upp telefonen ur fickan. – Se också Openshoe.

[kroppsburet] [ändrad 22 maj 2019]