Dijkstra, Edsger

(19302002)nederländsk datorvetare som gjorde viktiga insatser i programmeringskonsten. – 1962 blev han professor i matematik vid Eindhovens tekniska universitet (tue.nl) – universitetet hade då ingen lärostol i datorvetenskap. 1973 blev han dessutom forskare vid Burroughs Corporation (numera del av Unisys). Från 1984 till pensioneringen 1999 var han professor i datorvetenskap vid universitetet i Austin i Texas (utexas.edu). För några av Edsger Dijkstras bestående bidrag till programmeringskonsten, klicka på hans namn här nedanför. – Dijkstra‑priset är uppkallat efter honom. – Dijkstra uttalas dejkstra (ungefär).

[edsger dijkstra] [personer] [20 december 2022]

separation of concerns

uppdelning i problemområden – i systemutveckling: det att olika delproblem i ett program hålls i sär så att man kan hantera dem separat. En ändring i ett problemområde ska alltså kunna genomföras utan att det påverkar hela systemet. Exempel: man bör hålla i sär lönesystemet och listan över personalens adresser. Man bör också hålla i sär det grafiska användargränssnittet (presentationen) och den kod som gör beräkningar och sökningar. Detta gör att det blir lättare att hitta och rätta till fel och att göra förbättringar. Det minskar risken för att fel i en funktion stör andra funktioner. Det gör det också enklare att återanvända delar av programkoden. – Principen om uppdelning i problemområden formulerades först av Edsger Dijkstra, men den hade tillämpats i praktiken tidigare. – Se också sepa­ration of duties.

[systemutveckling] [ändrad 7 juli 2019]