Dijkstra-priset

ett pris som delas ut årligen sedan år 2000 för framstående artiklar om distribuerad databehandling. Artikelns betydelse ska ha varit uppenbar i minst tio år. Priset är ett diplom och 2000 dollar. Det fullständiga namnet på utmärkelsen är the Edsger W Dijkstra paper prize in distributed computing. Bakom priset står ACM:s Symposium on principles of distributed computing (PODC) och EATC:s International symposium on distributed computing (DISC) – se podc.org och disc-conference.org. En lista över pristagarna finns i Wikipedia. – Priset är uppkallat efter Edsger Dijkstra.

[utmärkelser] [20 december 2022]