separation of duties

uppdelning av ansvarsområden, separerade funktioner, åtskillnad i arbetsuppgifter – principen att det ska behövas fler än en person för att slutföra en arbetsuppgift. – Principen tillämpas för att minska risken för misstag och för att försvåra missbruk. Till exempel att två personer ska skriva på ett avtal; att den som begär ersättning för utgifter i tjänsten inte också ska godkänna utbetalningen. Inom it är det främst en säkerhetsåtgärd för att förhindra installation av skadeprogram. – Jäm­för med separation of concerns.

[it-säkerhet] [programmering] [ändrad 19 augusti 2021]