MySQL

en databashanterare skriven i öppen källkod. – MySQL utvecklades i Uppsala på företaget med samma namn av David Axmark, Allan Larsson och Michael Monty Widenius under 1990‑talet, och har sedan dess blivit en av världens mest spridda databas­hanterare. Namnet anspelar på SQL. Företaget MySQL köptes i januari 2008 av Sun†. En uppenbar intressekonflikt uppstod 2010, när Sun i sin tur köptes av Oracle. Monty Widenius startade då en förgren­ing av MySQL, MariaDB. – Läs mer om MySQL på mysql.com.

[databaser] [ändrad 12 mars 2018]