MariaDB

vidareutveckling (förgrening) av databashanteraren MySQL. – Före­taget som utvecklar MariaDB, Monty Program Ab, slogs i april 2013 samman med SkySQL. MariaDB har utvecklats av MySQL:s tidigare chefs­ut­veck­lare Michael ”Monty” Widenius, som lämnade MySQL 2008 när Sun (numera del av Oracle) köpte MySQL. – MariaDB är gjort för att vara utbytbart mot MySQL: användaren ska inte märka någon skillnad när det gäller hand­havandet. MariaDB använder lagrings­motorn Maria i stället för MyIsam. Version 2.0 av Maria ska klara trans­aktions­hante­ring och kunna ersätta InnoDB. – Läs mer på mariadb.com.