MariaDB

en vidareutveckling (förgrening) av databashanteraren MySQL. – MariaDB har utvecklats av MySQL:s tidigare chefs­ut­veck­lare Michael Monty Widenius. Han lämnade MySQL 2008 när Sun† (numera del av Oracle) köpte MySQL. Den första versionen av MariaDB kom 2009. – MariaDB är gjort för att vara utbytbart mot MySQL: användaren ska inte märka någon skillnad när det gäller hand­havandet. MariaDB använder lagringsmotorn Maria i stället för MyIsam. Version 2.0 av Maria ska klara trans­aktions­hante­ring och kunna ersätta InnoDB. – Före­taget som utvecklar MariaDB, Monty Program AB, slogs i april 2013 samman med SkySQL. – Läs mer på mariadb.com.

[databaser] [ändrad 23 maj 2022]