Oracle

Oracle Corporation – amerikanskt före­tag som ut­vecklar och säljer data­bas­hanterare och företags­program. – Oracle grundades 1977 av bland annat Larry Ellison som fram till 2014 var vd för före­taget. – I januari 2010 köpte Oracle Sun. – Se oracle.com.