databashanterare

program för upp­läggning, under­håll och an­vändning av data­baser. – Företag som Oracle och MySQL kallas ibland för leverantörer av ”databaser”, men det som de levererar är data­bas­hanterare (inte innehållet i databaserna). Det är samma skillnad som mellan en ord­be­handlare och ett dokument. – På engelska heter det database manage­ment system, ofta förkortat till DBMS.

[databaser] [ändrad 9 maj 2018]