databashanterare

program för upp­läggning, under­håll och an­vändning av data­baser. – Före­tag som Oracle och MySQL kallas ibland för leverantörer av ”data­baser”, men det som de levererar är data­bas­hanterare. Det är samma skillnad som mellan en ord­be­handlare och ett dokument. – På engelska heter det data­base manage­ment system, ofta för­kortat till dbms.