Sun

Sun Microsystems – tidigare amerikanskt dataföretag, sedan 2010 del av Oracle. – Sun var specialiserat på Unix och avancerade servrar. Sun hade en egen processorkonstruktion, Sparc, och en egen version av Unix, Solaris. Dessutom utvecklade Sun programspråket Java. – Sun grundades 1982 som Stanford University Network. Företaget började verksamheten med att bygga arbetsstationer av standardkomponenter. Arbetsstationer var Suns huvudprodukt till början av 1990‑talet, sedan blev huvudprodukten servrar. Under 00‑talet blev det svårt för företaget att hävda sig på marknaden, eftersom billiga servrar baserade på persondatorteknik blev vanliga. I slutet av 00‑talet definierade sig Sun därför som mjukvaruföretag. – Sun köpte i början av 2008 det svenska databasföretaget MySQL, vilket ledde till misstankar om intressekonflikter när Oracle senare köpte Sun. – Sun existerar inte längre som bolag eller som division av Oracle. Oracle använde länge Sun som varumärke för hårdvaruprodukter, men inte nu längre (se oracle.com/it-infrastructure).

[företag] [pseudoförkortningar] [uppköpt] [ändrad 4 februari 2021]