MySQL

en databashanterare skriven i öppen källkod. – MySQL utvecklades i Uppsala på företaget med samma namn av David Axmark, Allan Larsson och Michael Monty Widenius under 1990-talet, och har sedan dess blivit en av världens mest spridda data­bas­hanterare. Namnet anspelar på SQL. Företaget MySQL köptes i januari 2008 av Sun†. En uppen­bar intressekonflikt uppstod 2010, när Sun i sin tur köptes av Oracle. Monty Widenius startade då en för­gren­ing av MySQL, MariaDB. – Läs mer om MySQL på mysql.com.

[databaser] [ändrad 12 mars 2018]