Fast arrays of wimpy nodes

(FAWN) – ett sätt att konstruera servrar av många små och billiga processorer kopplade till var sitt flashminne. – Tester visar att sådana servrar kan utföra många små och enkla operationer mycket snabbt och med låg strömförbruk­ning. De lämpar sig till exempel för att söka i databaser av typ nyckel‑värde. De lämpar sig däremot inte för komplicerade beräkningar. – Grundidén är att använda en relativt enkel, billig och långsam processor direkt kopplad till ett flashminne. En sådan server kan utföra enkla operationer med låg strömförbrukning jämfört med traditionella servrar. Kopplar man sedan ihop många sådana servrar får man ett kraftfullt system, återigen lämpat för enkla operationer i stor mängd. – FAWN‑modellen utvecklades 2009 av David Andersen vid Carnegie Mellon (länk) och Michael Kaminsky vid Intel Labs och Carnegie Mellon (länk) samt deras medarbetare. De presenterade FAWN 2009 i denna artikel. – Språkligt: Wimpy betyder ungefär mesig. David Andersen har beklagat att tekniken fick det namnet, eftersom företag inte vill tillverka något mesigt.

[it-system] [ändrad 1 juli 2019]