server

  1. – dator som utför arbetsuppgifter i ett nätverk. Den får sina arbets­upp­gifter från andra datorer, normalt inte direkt från mänskliga an­vändare. Eftersom en server normalt sköter sig själv har den vanligtvis inte tangentbord, bildskärm eller mus. Om något behöver åtgärdas gör ad­mi­nist­ra­tören det från sin egen dator. Moderna servrar är ofta så kallade bladservrar som stoppas in i stort antal i ett skåp (rack), ungefär som tryckta böcker i en bokhylla;
  2. – program som gör arbete åt ett annat program, klienten, och som användaren inte kommer åt direkt. Klienten och servern kan finnas på samma dator eller på olika datorer. Ett system där klienterna finns på persondatorer och servrarna finns på särskilda datorer kallas för klient-serversystem. De körs normalt i lokala nätverk, men även webben kan beskrivas som ett klient-serversystem. Webbservrarna på internet fungerar tillsammans med klienter, nämligen webbläsare;
  3. – i operativsystem med mikrokärna kallas de andra programmen som ingår i operativsystemet för servrar.

[servrar]