flashminne

en typ av halv­ledar­minne som bevarar lagrade data när strömtillförseln stängs av. (Det är icke‑flyktigt.) – Flashminne används som alternativ till hård­disk i musik­spelare, bärbara datorer, mobiltelefoner, USB-minnen och annan bärbar utrustning som måste vara stryk­tålig. Eftersom de inte måste ha plats för en roterande skiva, som i en hård­disk, är det också lättare att anpassa flashminnen till designen. – Flash­minnen har funnits länge, men de har varit rätt dyra (jämfört med hård­diskar), långsamma och omständliga när man ska ändra och radera data. Men i slutet av 00‑talet började det komma bärbara datorer med flash­minne i stället för hårddisk, och för tunna bärbara datorer har det blivit standard. Numera är flashminnen snabbare än hårddiskar, som begränsas av sina rörliga delar. Även för minnesservrar med krav på kort svars­tid används flash­minne. – För ”flashdisk”, se SSD. – Flash­minnen finns i två huvudtyper, NAND flash och NOR flash, med olika egenskaper och användningsom­råden. – På engelska: flash memory. – Läs mer i Wikipedia.

[minnen] [ändrad 27 juli 2020]