flashminne

(flash memory) – en typ av halv­ledar­minne som bevarar lagrade data när strömtillförseln stängs av. (Det är icke-flyktigt.) – Flash­minne används som alternativ till hård­disk i musik­spelare, bärbara datorer, mobil­tele­foner, USB-minnen och annnan bärbar ut­rust­ning som måste vara stryk­tålig. Eftersom de inte måste ha plats åt en roterande skiva, som i en hård­disk, är det också lättare att anpassa flashminnen till designen. – Flash­minnen har funnits länge, men de har varit rätt dyra (jämfört med hård­diskar), långsamma och om­ständ­liga när man ska ändra och radera data. Men i slutet av 00‑talet började det komma bärbara datorer med flash­minne i stället för hårddisk, och för tunna bärbara datorer har det blivit standard. Numera är flashminnen snabbare än hård­diskar, som be­gränsas av sina rörliga delar. Även för minnes­servrar med krav på kort svars­tid används flash­minne. – Se flash­disk (SSD). – Flash­minnen finns i två huvud­typer, NAND flash och NOR flash, med olika egenskaper och an­vänd­nings­om­råden. – Läs mer i Wikipedia.

[minnen] [ändrad 1 mars 2018]