nyckel–värde

ett nyckel–värde-par är en kombination av en nyckel och ett värde. (Det har alltså inget med termen nyckelvärde att göra.) – Nyckeln är ett nummer eller annat unikt värde som entydigt identifierar informationen. Värdet är antingen information eller en pekare till den plats där informationen lagras. – Exempel: Nyckel är personnummer, värde är personens namn. Personnummer är unika, men många personer kan ha samma namn. Modellen ger stor frihet att knyta olika slags information till olika nycklar: en nyckel kan peka på ett personnamn, en annan på ett foto. Mo­dellen används i en typ av databas, nyckel‑värde‑databas (key‑value database), som är en databas av typ NoSQL. – På engelska: key–value.

[data] [ändrad 29 november 2019]