nyckel-värde

(key-value) ett nyckel-värde-par är en kombination av en nyckel och ett värde. (Det har alltså inget med termen nyckel­värde att göra.) Nyckeln är ett nummer eller annat unikt värde som entydigt identifierar informationen. Värdet är antingen information eller en pekare till den plats där informationen lagras. Exempel: Nyckeln är person­nummer, värdet är personens namn. Personnummer är unika, men många personer kan ha samma namn. Modellen ger stor frihet att knyta olika slags information till olika nycklar. Mo­dellen används i en typ av databas, nyckel-värde-databas (key-value database), som är en databas av typ NoSQL.